Disclaimer

De informatie die op deze website wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en accuraat te houden, geven wij geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen die op de website worden vermeld, voor welk doel dan ook. Uw vertrouwen in dergelijke informatie is dan ook volledig op eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirect of gevolgschade, of enig verlies of enige schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit verlies van gegevens of winsten, voortkomend uit, of in verband met, het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u links vinden naar andere websites die niet onder onze controle vallen. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijk een aanbeveling of de goedkeuring van de meningen die erin worden geuit.

Er wordt alles aan gedaan om de website soepel en zonder onderbrekingen te laten functioneren. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor en zullen niet aansprakelijk zijn voor eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van de website als gevolg van technische problemen buiten onze controle.

Het is raadzaam om professioneel advies in te winnen of zelf onderzoek te doen voordat u financiële, juridische of zakelijke beslissingen neemt op basis van de informatie die op deze website wordt verstrekt.

Deze disclaimer kan zonder kennisgeving worden gewijzigd en het is uw verantwoordelijkheid om deze disclaimer regelmatig te controleren op updates.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op.