Onze voorwaarden

Tenzij expliciet anders overeengekomen zijn op al onze offertes en overeenkomsten de NLdigital Voorwaarden (2020) van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Op verzoek mailen we u deze voorwaarden. Contact ons op info@orange-nile.nl.